MISSIE & FILOSOFIE


C.T.O. Missie


Onze missie is toegevoegde waarde te creëren door onze klanten in staat te stellen hun focus op hun kernactiviteiten te houden door :

• het leveren van topkwaliteit vleesproducten zodat onze klanten hun doel kunnen bereiken.
• het leveren van persoonlijke en efficiënte service aan onze klanten én leveranciers.
• gebruik te maken van milieuvriendelijke processen waar mogelijk.
• het geven van zekerheid in tijden van onzekerheid.

C.T.O VISIE


Sinds 1997 heeft C.T.O. gewerkt volgens het onwrikbare principe dat de fundering voor succes op de lange termijn wordt gelegd door de dingen juist te doen. Ook nu nog blijven we hier aan vasthouden en zijn wij ervan overtuigd dat C.T.O.’s succes hiervan afhankelijk is.

Wij geloven dat uw groei de maatstaf is van ons succes

C.T.O. KERNWAARDEN


• Communicatie
• Eenvoudig
• Eerlijkheid
• Efficiëntie
• Innovatie
• Integriteit
• Klant centraal
• Passie
• Teamwork
• Vertrouwen

GETTING THE JOB DONE !

C.T.O. Filosofie


• focus op nichemarkten met een groot potentieel
• een grote expertise verwerven door deze markten te bedienen
• opbouwen en onderhouden van lange termijn partnerships

C.T.O.’s Verbintenis


Dé betrouwbare partner zijn is niet enkel het beste product aanleveren. Dan gaat het over het aanleveren van je belofte – ons woord is evenveel waard als onze belofte. Wij zijn gedreven om onze producten en processen steeds te verbeteren door er constant bovenop te zitten.

C.T.O.’s Gedragscode


Wij houden ons aan de wet. Het ons houden aan de wet is het fundament waarop onze reputatie en onze principes rusten. 

Wij doen onze zaken met integriteit en zijn daar trots op. Wij concurreren energiek, maar doen het eerlijk en op ethische wijze. 

Wij komen onze zakelijke verplichtingen na. Onze zakelijke relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen van onze klanten en andere zakelijke partners, door op eerlijke wijze te communiceren, door informatie die aan ons is toevertrouwd te respecteren en onze beloften na te komen.

Wij behandelen mensen met waardigheid en respect. Wij realiseren onze doelen dankzij onze mensen. Wij zorgen voor een veilige werkplek en waarderen de unieke bijdragen van ons team. Wij beschermen C.T.O.'s informatie, bedrijfsmiddelen en belangen. Wij rekenen erop dat we allemaal handelen als goede huisvaders van de organisatie en beschermen de informatie en bedrijfsmiddelen die aan ons zijn toevertrouwd.

Wij zijn toegewijd om een verantwoorde wereldburger te zijn. Onze aanwezigheid brengt de verantwoordelijk met zich mee om onze impact te begrijpen en te beheren. Wij delen onze kennis en ervaring met anderen voor milieu en voedselveiligheid binnen onze operationele activiteiten.

Wij hebben de aarde slechts in bruikleen van onze kinderen!

CTO food - Continental Trade Organisation
Villerslei 226 - 2900 Schoten - België
Tel: +32(0)3 789 93 66 Fax: +32(0)3 789 96 21

BTW: BE 0461.617.753


Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com